Dierenwelzijn
Het welzijn van de dieren voorop

Runderen zijn prachtige dieren, ze behoren met respect behandeld te worden. Bij alles wat we doen in onze keten moet het welzijn van de dieren voorop staan. Dit geldt voor alle betrokken schakels: De vleesveefokker, het mestbedrijf, de vee transporteur en het slachthuis in Oldenzaal.
De 5 garanties van Vleesvee Integratie Twente:

Respect voor het dier

Runderen behoren met respect behandeld te worden. Bij alles wat we doen in onze keten moet het welzijn van de dieren voorop staan. Dit geldt voor alle betrokken schakels: de vleesveefokker, het mestbedrijf, de veetransporteur en het slachthuis in Oldenzaal. Vakmanschap, kennis en compassie met de koe zorgen ervoor dat we met respect omgaan met dit geweldige dier.

Dierenwelzijn | Vleesvee Integratie Twente VIT'S
Boerderij | Ons verhaal | Vleesvee Integratie Twente VIT'S
Stal | Dierenwelzijn | Vleesvee Integratie Twente VIT'S
Fokkerij | Ons verhaal | Vleesvee Integratie Twente VIT'S
Ruime diervriendelijke stallen
In de winter en tijdens de mestperiode staan de runderen op stal. De vleesvee boerderijen in Twente die hun slachtvee afleveren aan ons slachthuis, beschikken allemaal over diervriendelijke stallen. Deze diervriendelijke stallen zijn ruim (norm Biologische landbouw) en hebben een ligbed van stro. De meeste dieren zitten bij elkaar in groepen van zes tot tien dieren maar er zijn ook dieren die beter apart gehuisvest kunnen worden omdat ze kwetsbaar, agressief of ziek zijn.

De kenmerken om groepen runderen samen te stellen zijn rangorde, karakter en sekse. Een goede samenstelling zodat ze in harmonie kunnen groeien. Ook hier zorgt vakmanschap en goede verzorging voor het meest diervriendelijke resultaat. Een rund dat zich goed voelt, groeit ook goed.

's Zomer de koeien in de wei

In Nederland en in onze buurlanden lopen de zoogkoeien en hun jongvee ’s zomers in de wei. De prachtige beelden van kuddes zoogkoeien met kalfjes vinden we allemaal geweldig. Men kan objectief vaststellen dat van alle diersoorten deze vorm van veehouderij het meest diervriendelijk is.

Zoogkoeien hebben een taak in het begrazen van natuurland van Natuurmonumenten, Staatsbos Beheer en de provinciale landschappen. Ze kleuren het landschap en zijn door hun extensieve veehouderij belangrijk voor biodiversiteit.

Grazen | Dierenwelzijn | Vleesvee Integratie Twente VIT'S
Koeien | Dierenwelzijn | Vleesvee Integratie Twente VIT'S
Dierenwelzijn | Vleesvee Integratie Twente VIT'S
Grazen | Dierenwelzijn | Vleesvee Integratie Twente VIT'S
Kalfjes zogen bij de moeder
In de winter en tijdens de mestperiode staan de runderen op stal. De vleesvee boerderijen in Twente die hun slachtvee afleveren aan ons slachthuis, beschikken allemaal over diervriendelijke stallen. Deze diervriendelijke stallen zijn ruim (norm Biologische landbouw) en hebben een ligbed van stro. De meeste dieren zitten bij elkaar in groepen van zes tot tien dieren maar er zijn ook dieren die beter apart gehuisvest kunnen worden omdat ze kwetsbaar, agressief of ziek zijn.

De kenmerken om groepen runderen samen te stellen zijn rangorde, karakter en sekse. Een goede samenstelling zodat ze in harmonie kunnen groeien. Ook hier zorgt vakmanschap en goede verzorging voor het meest diervriendelijke resultaat. Een rund dat zich goed voelt, groeit ook goed.

Kleinschalig slachthuis in Twente

Vit’s Rundvlees is afkomstig van dieren die in Oldenzaal, het hart van Twente, worden geslacht. Ons moderne kleinschalige slachthuis is zo ingericht dat we het vleesvee op een respectvolle wijze kunnen slachten. Enkele kenmerken: er is permanent cameratoezicht op de aanvoer van de dieren. Het slachthuis is zo ontworpen dat stress bij de dieren tot een  minimum beperkt is. De aanvoer wordt zo georganiseerd dat de dieren maximaal een kwartier in de stal van het slachthuis staan. De dieren worden tijdens transport, in kleine veewagens met verstelbare compartimenten gescheiden van elkaar, zodat er geen rangordegevechten plaatsvinden.

Tijdens de aanvoer is er de hele tijd een dierenarts van de NVWA aanwezig om toezicht te houden op dierenwelzijn tijdens transport en op de keuring van de gezondheid van de runderen. Dit alles gebeurt in een kleinschalig slachthuis zodat er tijd en toezicht is om dit noodzakelijke proces zo goed en respectvol mogelijk te laten verlopen.

Pand | Dierenwelzijn | Vleesvee Integratie Twente VIT'S
Vlees Van limousin tot belgisch blauw | Slager | Vleesvee Integratie Twente VIT'S